Az otthon kivételes jelentőségű környezet, amely szellemi és érzelmi fejlődésünkben is fontos szerepet kap. Az otthon nem csupán lakás, hanem az érzelmi biztonság, függet­lenség, feltöltődés, kiteljesedés helye. Az otthonhoz kötődés folytonosságélményt ad. Az otthonunk hozzánk tartozik, minket tükröz, önkifejezésünk része; létrehozása dön­tések sorozatából áll, s jó esetben örömmel formáljuk a saját képünkre. Beszél az ízlé­sünkről, viselkedésünkről, gondolkodásunkról, értékválasztásainkról, sőt visszahat, befolyásolja azokat. Környezetünk tárgyai emlékeket, jelentéseket hordoznak, kiter­jesztett memóriánk részét képezik, befolyásolják a közöttük zajló emberi interakciók, kapcsolatok minőségét. Nem mindegy hát, hogy milyen döntéseket hozunk: a könnyen megszerezhető, ideiglenes silányt választjuk, vagy az értékálló minőségit.

A lakótér itt kiállított, kézműves kezek által formált, a paraszti tárgykultúra világát idéző tárgyai nem a hagyomány reliktumai, múzeumi vagy kiállítási darabok. Aki kéz­be veszi őket, megtapasztalhatja, hogy ezek a tárgyak megkívánják a használatot. A készítésükben és használatukban őrzött tudás révén folytonosságot jelentenek a múlt és a jelen között.

A mai kézművesmesterek által létrehozott munkák hangsúlyos részét az otthon tár­gyai teszik ki: fazekasmunkák, bútorok, konyhai használati és tárolóeszközök, textil­neműk, terítők, függönyök, szőnyegek, ágynemű, játékok – mindaz, ami barátságosan körülvehet bennünket a mindennapokban. A bútorkészítőknél, kályhásmestereknél, fazekasoknál többen vannak a kisebb használati és dísztárgyakat előállító faragók, a hazai kézművesség legnépesebb táborát pedig a szövők és hímzők alkotják. Csakúgy, mint egykor, a többnyire asszonyi kezek alkotta textilmunkákról lerí a fészekrakó ott­honosság, az a szeretet és figyelem, amivel egy háziasszony „felöltözteti” családjának környezetét.

A kamrától az ebédlőig, a hálószobától a nappaliig és a gyerekszobáig nincs olyan része egy mai otthonnak, ahol ne kaphatnának helyet ezek a gondosan tervezett és kivitele­zett, barátságosan ismerős tárgyak. Az anyaguk természetes: fa, háncs, vessző, agyag, gyapjú, len, kender. Hol a forma, hol az anyag, hol a díszítés, hol a szín, vagy mindezek együttes harmóniája vonzza a tekintetünket. Ha közelebb lépünk, láthatjuk, hogy a ha­gyományos forma nem uniformitást jelent. Lehet, hogy egy jól ismert tárgytípus egyik darabja hasonlít a másikra, de soha nem ugyanolyan. „A változatosság gyönyörködtet”, mindegyik tárgy egyedi, az alkotói ötlet megunhatatlan változatok sorozatában bomlik ki. Ki-ki megtalálhatja magának a szívéhez közel állót.